Αναπαραστάσεις Αλγεβρών Lie.

Στην ενότητα 1 μελετώνται οι άλγεβρες και τεχνικές αλγεβρών μη προσεταιριστικών όπως είναι οι Lie άλγεβρες.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ομάδες  Lie. Απλές Lie άλγεβρες. Hημίαπλες Lie άλγεβρες. Περιβάλλουσες άλγεβρες. Δομή Hopf. Αναπαραστάσεις.