Τυποποίηση και βάσεις δεδομένων δομικών υλικών

Τυποποίηση και βάσεις δεδομένων δομικών υλικών (οργανισμοί τυποποίησης, πλεονεκτήματα βάσεων δεδομένων, αναζήτηση δομικών υλικών στο διαδίκτυο)

 

Λέξεις Κλειδιά: τυποποίηση, βάσεις δεδομένων δομικών υλικών: επιτροπές και οργανισμοί τυποποίησης, σήμανση CE, δομικά προϊόντα με υποχρέωση σήμανσης CE,  Ε.ΤΕ.Π, ΕΛΟΤ, βάσεις δεδομένων, διαδίκτυο, εύρεση δομικών υλικών

 

Παρουσίαση

Ενότητα 01η- Τυποποίηση και βάσεις δεδομένων δομικών υλικών