Εισαγωγή

Προσφέρεται μία σύντομη ιστορική διαδρομή στην υποστήριξη γλωσσικών μαθημάτων με Η/Υ που χρησιμεύει ως βάση για την κατανόηση της απόφασης για την εμπλοκή της τεχνολογίας στην γλωσσική διδασκαλία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: περιγραφή μαθήματος, μάθηση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

01. Εισαγωγή

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγή