Εισαγωγή
  1. Διδακτική της Μετάφρασης.
  2. Κλάδοι θεωρίας της μετάφρασης.
  3. Περίσταση Επικοινωνίας.
  4. Μεταφραστικά Προβλήματα – Δυσκολίες.
  5. Μετάφραση και Ζωή.
  6. Ιστορικά.
  7. Σύνοψη.

Λέξεις Κλειδιά: μετάφραση, διδακτική, προβλήματα, ιστορικά, περίσταση επικοινωνίας

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

1. Εισαγωγή

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

1. Εισαγωγή