Κριτική θεώρηση Άρθρων 11, 12 Οργανισμού Πανεπιστημίου της Μπολόνιας
  1. Λάθη μεταφραστή.
  2. Νέα πολιτισμικά αντικείμενα.
  3. Άρθρο 11 – μετάφραση και ανάλυση εδαφίων.
  4. Άρθρο 12 – μετάφραση και ανάλυση εδαφίων.

Λέξεις Κλειδιά: λάθη, πολιτισμικά αντικείμενα, άρθρο 11, άρθρο 12