Ποιότητα μετάφρασης αποσπάσματος ιταλικής λογοτεχνίας
  1. Στοιχεία αποσπάσματος.
  2. Η ελληνική μετάφραση του αποσπάσματος.
  3. Ομαδική μετάφραση.
  4. Ανάλυση μεταφράσεων φοιτητών.
  5. Σύνοψη.
  6. Ισοδυναμίες μεταφραστικών μονάδων.
  7. Όταν υπάρχει δυσκολία οργάνωσης λεξιλογίου.
  8. Θεωρητική προσέγγιση.
  9. Συμπεριφορές επιλογών του μεταφραστή.
  10. Γλωσσικά πρότυπα και μετάφραση: παραδείγματα αποδελτίωσης.

Λέξεις Κλειδιά: απόσπασμα, ομαδική μετάφραση, ανάλυση, ισοδυναμίες, δυσκολία ανάγνωσης, θεωρητική προσέγγιση, συμπεριφορές, επιλογές