Θεωρία της μετάφρασης
  1. Γενικά.
  2. Ποσοτικά χαρακτηριστικά ισοδυναμιών.
  3. Ψευτοδιλήμματα.
  4. Μεταφράζοντας.
  5. Εργαλεία μετάφρασης.
  6. Θεωρία της μετάφρασης.
  7. Εντάσεις στην υποστήριξη θεωρητικών προσεγγίσεων στη μετάφραση.

Λέξεις Κλειδιά: ποσοτικά χαρακτηριστικά, ψευτοδιλήμματα, εργαλεία, εντάσεις

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

6. Θεωρία της μετάφρασης

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

6. Θεωρία της μετάφρασης