Μετάφραση και πολιτισμικά αντικείμενα
  1. Αποφάσεις Συμβουλίου Διαπολιτισμικού Διαλόγου και ο ρόλος της μετάφρασης.
  2. Απόσπασμα – ιταλικά.
  3. Απόσπασμα – ελληνικά.
  4. Ερμηνευτική ανάλυση.
  5. Μεταφρασμένη λογοτεχνία.

Λέξεις Κλειδιά: αποφάσεις, απόσπασμα, ερμηνευτική ανάλυση, μεταφρασμένη λογοτεχνία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

8. Μετάφραση και πολιτισμικά αντικείμενα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

8. Μετάφραση και πολιτισμικά αντικείμενα