Μεταφράσεις Συνεδριακών Κειμένων Ανθρωπιστικών Επιστημών
  1. Κείμενο 1 – Λογοτεχνία για παιδιά.
  2. Συνοψίζοντας.
  3. Κείμενο 2 – Ιστορία Γλώσσας.
  4. Κείμενο 3 – Λεξική Μορφολογία.
  5. Συνοψίζοντας.
  6. Κείμενο 4 – Ιστορία Λογοτεχνίας.
  7. Συνοψίζοντας.

Λέξεις Κλειδιά: λογοτεχνία, ιστορία γλώσσας, λεξική μορφολογία, ιστορία λογοτεχνίας