Σύγκριση και κριτική μεταφράσεων
  1. Διερμηνεία συνεδρίων.
  2. Gideon Toury.
  3. Το 26ο τραγούδι της Κόλασης του Δάντη.
  4. Επιλογή των τριών μεταφράσεων.
  5. Πώς εφαρμόζεται η θέση του Toury;
  6. Κειμενικά γεγονότα.
  7. Sandra Halverson.
  8. Μεταφραστικά προβλήματα και δυσκολίες.
  9. Προμεταφραστικές διαδικασίες στο πρωτότυπο.

Λέξεις Κλειδιά: διερμηνεία, κειμενικά γεγονότα, μεταφραστικά προβλήματα, δυσκολίες, προμεταφραστικές διαδικασίες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

11. Σύγκριση και κριτική μεταφράσεων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

11. Σύγκριση και κριτική μεταφράσεων