Τυπολογία μεταφραστικών στρατηγικών σύμφωνα με τον Kaindl
  1. Περιγραφή στρατηγικών επιλογής του μεταφραστή.
  2. Ειδικό κείμενο.
  3. Σύνοψη.

Λέξεις Κλειδιά: περιγραφή στρατηγικών, ειδικό κείμενο