Διαφορικός ενισχυτής (MOS)

Εισαγωγή – Δ.Ε. με κοινό σήμα - παράδειγμα, Δ.Ε. με μεγάλο σήμα εισόδου, Δ.Ε. με μικρό σήμα εισόδου, επίδραση ασυμμετριών στην συμπεριφορά του Δ.Ε., Δ.Ε. με ενεργό φορτίο.

 

Λέξεις Κλειδιά: διαφορικός ενισχυτής MOS, σήμα εισόδου, παράδειγμα, επίδραση ασυμμετριών στην συμπεριφορά

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διαφορικός ενισχυτής (MOS)

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Διαφορικός ενισχυτής (MOS)
Διαφορικός ενισχυτής (MOS) - Διαφορικός ενισχυτής (BJT)