Οργάνωση κόμματων

Η τυπολογία των κομμάτων και οι διαστάσεις τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: ηγεμονία, μέλος, υποχρεώσεις, συμμετοχή, υποψήφιοι

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Οργάνωση κόμματων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Οργάνωση κόμματων