ΕΝΟΤΗΤΑ 06. Θερμική επεξεργασία

Θερμική επεξεργασία ΑΣΑ, Τεχνολογίες Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων, Μείωση μάζας & όγκου απορριμμάτων μέσω καύσης, Θερμογόνος δύναμη (Hu) διαφόρων υλικών σε ΑΣΑ, Διάγραμμα TANNER, Τυπική μονάδα θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ, Μονάδες αποτέφρωσης ΑΣΑ, RDF (Refused Derived Fuel), Πυρόλυση ΑΣΑ, Αεριοποίηση ΑΣΑ, Μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας ΑΣΑ (ΜΒΕ).