ΕΝΟΤΗΤΑ 07. Βιολογική επεξεργασία

Βιολογική επεξεργασία ΑΣΑ, Βιοαποδομήσιμα ή οργανικά απόβλητα, Αερόβια επεξεργασία (Κομποστοποίηση, Βιολογική ξήρανση), Αναερόβια χώνευση (ζύμωση).

Βιολογική επεξεργασία