Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βυζαντινή Ιστορία II (1081-1453) (OCRS408)Χατζηαντωνίου Ελισσάβετ
.
Βυζαντινή Ιστορία Ι (324-1081) (OCRS403)Λεβενιώτης Γεώργιος
.
Εισαγωγή στη νεοελληνική ιστορία (OCRS495)Μαντά Ελευθερία
.
Ιστορία των Σλάβικων Λαών (OCRS192)Δεληκάρη Αγγελική
.