Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αναπαραστάσεις Lie αλγεβρών (OCRS435)Δασκαλογιάννης Κωνσταντίνος
.
Εύρωστος Έλεγχος (MATH114)Κοσμίδου Όλγα
Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου (OCRS288)Καραμπετάκης Νικόλαος
.
Θεωρία Μέτρου και ολοκλήρωσης (OCRS436)Μαριάς Μιχαήλ
.