Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Γενικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας των Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (OCRS428)Αμβροσιάδης Ιωάννης
.
Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (OCRS429)Αμβροσιάδης Ιωάννης, Παπαβέργου Αικατερίνη, Παπαγιάννη Μαρία
.