Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαχρονική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική του Ελληνικού χώρου. Τυπολογία - συγκριτική Μορφολογία (OCRS471)Αρακαδάκη Μαρία
.
Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού: Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης (OCRS426)Ανδρικοπούλου Ελένη, Καυκαλάς Γρηγόρης
.
Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού (OCRS406)Ανδρικοπούλου Ελένη, Καυκαλάς Γρηγόρης
.
Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού (OCRS405)Ανδρικοπούλου Ελένη, Καυκαλάς Γρηγόρης
.
Οπτικοακουστικά Μέσα και Αρχιτεκτονική (OCRS241)Τσινίκας Νικόλαος
.