Διαγωνιοποίηση

Ιδιοχώροι, Αλγεβρική και Γεωμετρική Πολλαπλότητα, Ανεξαρτησία Ιδιοδιανυσμάτων για διαφορετικές ιδιοτιμές, Διαγωνιοποίηση, Εφαρμογές: πρόβλημα κυνηγού+λείας

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαγωνιοποίηση, γεωμετρική και αλγεβρική πολλαπλότητα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 03α (Διαγωνοποίηση)
Ενότητα 03β (Διαγωνοποίηση)
Ενότητα 03γ (Διαγωνοποίηση)
Ενότητα 03δ (Διαγωνοποίηση)
Ενότητα 03ε (Διαγωνοποίηση)
Ενότητα 03στ (Διαγωνοποίηση)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ενότητα 03α (Διαγωνοποίηση)
Ενότητα 03β (Διαγωνοποίηση)
Ενότητα 03γ (Διαγωνοποίηση)
Ενότητα 03δ (Διαγωνοποίηση)
Ενότητα 03ε (Διαγωνοποίηση)
Ενότητα 03στ (Διαγωνοποίηση)