Φασματικό θεώρημα

Προσαρτημένος πίνακας, φασματικό θεώρημα, Αυτοπροσαρτημένες γραμμικές συναρτήσεις και ιδιοτιμές τους

 

Λέξεις Κλειδιά: Προσαρτημένος πίνακας, φασματικό θεώρημα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 09α (Φασματικό θεώρημα)
Ενότητα 09β (Φασματικό θεώρημα)
Ενότητα 09γ (Φασματικό θεώρημα)
Ενότητα 09δ (Φασματικό θεώρημα)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ενότητα 09α (Φασματικό θεώρημα)
Ενότητα 09β (Φασματικό θεώρημα)
Ενότητα 09γ (Φασματικό θεώρημα)
Ενότητα 09δ (Φασματικό θεώρημα)