Η ανάλυση του εκλογικού ανταγωνισμού

Η ανάλυση του εκλογικού ανταγωνισμού, Συμμετοχή και Κριτήρια.

 

Λέξεις Κλειδιά: κομματική ταύτιση, ηγεσία, θεματική ψήφος, κόμματα, πρόσωπα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η ανάλυση του εκλογικού ανταγωνισμού

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η ανάλυση του εκλογικού ανταγωνισμού