Σύνολα, Σχέσεις, Συναρτήσεις

Ορισμοί εννοιών και παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: σύνολα, σχέσεις, συναρτήσεις, υποσύνολα, δυναμοσύνολα, διαμέριση, Bertrand Russell