Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Special topics of genetics (OCRS474)Triantafyllidis Alexandros, Drosopoulou Eleni
.
Αρχές αειφορίας και διαχείρισης (OCRS349)Παντής Ιωάννης
.
Βιοπληροφορική (OCRS472)Γκέλης Σπυρίδων, Καππάς Ηλίας, Σκούρας Ζαχαρίας
.
Γενετική (OCRS285)Μαυραγάνη-Τσιπίδου Πηνελόπη
.
Γενετική Μηχανική (OCRS473)Σκούρας Ζαχαρίας, Δροσοπούλου Ελένη
.
Γενική οικολογία (OCRS497)Βώκου Δέσποινα
.
Ειδικά θέματα γενετικής (OCRS146)Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Δροσοπούλου Ελένη
.
Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί (OCRS419)Λαζαρίδου Μαρία, Μουστάκα – Γούνη Μαρία, Μπόμπορη Δήμητρα, Μιχαλούδη Ευαγγελία
.
Μαθηματικά και Στατιστική στη Βιολογία (OCRS282)Σγαρδέλης Στέφανος
.
Ποιότητα Ρεόντων Υδάτων (River water quality) (OCRS123)Λαζαρίδου Μαρία
.