Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (OCRS482)Χατζηαθανασίου Bασίλειος, Καδή Στυλιανή
.
Ηλεκτρολογικά Υλικά (OCRS492)Λιτσαρδάκης Γεώργιος
.
Ηλεκτρονική Ι (OCRS218)Χατζόπουλος Αλκιβιάδης
.
Ηλεκτρονική ΙΙ (OCRS277)Χατζόπουλος Αλκιβιάδης
.
Ηλεκτρονική ΙΙΙ (OCRS244)Χατζόπουλος Αλκιβιάδης
.
Ημιαγωγά υλικά: Θεωρία - Διατάξεις (OCRS463)Λιτσαρδάκης Γεώργιος
.
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (OCRS252)Κουγιουμτζής Δημήτριος - Ζιούτας Γεώργιος
.
Μετάδοση θερμότητας (OCRS421)Χατζηαθανασίου Bασίλειος, Καδή Στυλιανή
.
Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (OCRS427)Χατζηαθανασίου Bασίλειος, Καδή Στυλιανή
.
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ (OCRS315)Δημήτριος Λαμπρίδης, Γεώργιος Ανδρέου
.
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙΙ (OCRS189)Λαμπρίδης Δημήτριος
.