Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης (OCRS327)Ποταμιάνος Ιάκωβος
.
Ιστορία της αρχιτεκτονικής των στυλ (OCRS341)Ποταμιάνος Ιάκωβος
.
Ψυχολογία της αντίληψης στην τέχνη (OCRS342)Ποταμιάνος Ιάκωβος
.