Εφαρμογές προβολών

Ορθογώνιο συμπλήρωμα χώρου γραμμών = μηδενοχώρος του συζυγή αναστρόφου, μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, γενικευμένο εσωτερικό γινόμενο

 

Λέξεις Κλειδιά: μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 07α (Εφαρμογές προβολών)
Ενότητα 07β (Εφαρμογές προβολών)
Ενότητα 07γ (Εφαρμογές προβολών)
Ενότητα 07δ (Εφαρμογές προβολών)
Ενότητα 07ε (Εφαρμογές προβολών)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ενότητα 07α (Εφαρμογές προβολών)
Ενότητα 07β (Εφαρμογές προβολών)
Ενότητα 07γ (Εφαρμογές προβολών)
Ενότητα 07δ (Εφαρμογές προβολών)
Ενότητα 07ε (Εφαρμογές προβολών)