Παρουσίαση Εργασιών

Παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές σε τρεις ενότητες:

  1. Κόμματα
  2. Πρόσωπα
  3. Θέματα

Λέξεις Κλειδιά: παρουσίαση εργασιών, κόμματα, πρόσωπα, θέματα