Παρουσίαση Εργασιών

Παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές σε τρεις ενότητες:

  1. Κόμματα
  2. Πρόσωπα
  3. Θέματα

Λέξεις Κλειδιά: παρουσίαση εργασιών, κόμματα, πρόσωπα, θέματα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσιάσεις

Τα Κόμματα Ι
Τα Κόμματα ΙΙ
Τα Κόμματα ΙΙΙ
Πρόσωπα και Εκλογείς
Η ψήφος στα πρόσωπα
Πρόσωπα και Θέματα
Τα Πρόσωπα
Θέματα Ι
Θέματα ΙΙ

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Τα Κόμματα Ι
Τα Κόμματα ΙΙ
Τα Κόμματα ΙΙΙ
Πρόσωπα και Εκλογείς
Η ψήφος στα πρόσωπα
Πρόσωπα και Θέματα
Τα Πρόσωπα
Θέματα Ι
Θέματα ΙΙ