Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εισαγωγή στη Γεωφυσική (OCRS519)Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Κοντοπούλου Δέσποινα
.
Θεωρία Μηχανικών Ταλαντώσεων και Ελαστικά Κύματα (OCRS347)Σκορδύλης Εμμανουήλ
.
Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών (OCRS400)Κωστόπουλος Δημήτριος
.
Φυσική (OCRS266)Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Τσόκας Γρηγόριος
.
Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμάτων (OCRS190)Βουδούρης Κωνσταντίνος
.