Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Computer music (OCRS522)Politis Dionisios
.
Mobile device interfaces (OCRS524)Politis Dionysios
.
Αλγόριθμοι (OCRS417)Μανωλόπουλος Ιωάννης, Γούναρης Αναστάσιος
.
Ανάκτηση πληροφορίας (OCRS388)Παπαδόπουλος Απόστολος
.
Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση (OCRS109)Σταμέλος Ιωάννης
.
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (OCRS164)Τσουμάκας Γρηγόριος
.
Αποθήκες δεδομένων και εξόρυξη δεδομένων (OCRS182)Γούναρης Αναστάσιος
.
Βάσεις δεδομένων (OCRS263)Μανωλόπουλος Ιωάννης
.
Διδακτική της Πληροφορικής (OCRS370)Δημητριάδης Σταύρος
.
Διεπαφές φορητών συσκευών (OCRS332)Πολίτης Διονύσιος
.
Δομές δεδομένων (OCRS389)Παπαδόπουλος Απόστολος
.
Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου (OCRS487)Τσιάτσος Θρασύβουλος
.
Θεωρία και Αλγόριθμοι Γράφων (OCRS264)Μανωλόπουλος Ιωάννης
.
Θεωρία Υπολογισμού (OCRS148)Κατσαρός Παναγιώτης
.
Θεωρίες Μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό (OCRS416)Δημητριάδης Σταύρος
.
Λειτουργικά Συστήματα (OCRS162)Βακάλη Αθηνά
.
Μουσική Πληροφορική (OCRS331)Πολίτης Διονύσιος
.
Σήματα και Συστήματα (OCRS183)Κοτρόπουλος Κωνσταντίνος
.
Συστήματα γνώσης (OCRS129)Βασιλειάδης Νικόλαος
.
Συστήματα πολυμέσων (OCRS469)Τσιάτσος Θρασύβουλος
.
Σχεδίαση γλωσσών προγραμματισμού και μεταγλωττιστές (OCRS149)Κατσαρός Παναγιώτης
.
Τεχνητή Νοημοσύνη (OCRS118)Βλαχάβας Ιωάννης
.
Τεχνολογία Λογισμικού (OCRS221)Σταμέλος Ιωάννης
.
Υπολογιστική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός (OCRS163)Βασιλειάδης Νικόλαoς
.