Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ (ΜΠ) (OCRS382)Κυριαζόπουλος Κυριάκος
.
Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης (OCRS298)Στεργίου Άγγελος
.
Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι (ΜΠ) (OCRS356)Κυριάκος Κυριαζόπουλος
.
Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙV (ΜΠ) (OCRS383)Κυριαζόπουλος Κυριάκος
.
Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙΙ (ΜΠ) (OCRS380)Κυριαζόπουλος Κυριάκος
.
Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Λαών Ι 19ος-20ος αιώνας (ΜΠ) (OCRS379)Κυριαζόπουλος Κυριάκος
.
Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Λαών ΙI 19ος-20ος αιώνας (OCRS386)Κυριαζόπουλος Κυριάκος
.