Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δασική Βιομετρία ΙΙ (OCRS409)Σταματέλλος Γεώργιος
.
Διδακτική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (OCRS439)Ράγκου Πολυξένη
.
Δίκτυα Η/Υ στη Δασοπονία (OCRS350)Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
.
Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική (OCRS205)Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
.
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (OCRS351)Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
.
Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη (OCRS438)Καραμέρης Αθανάσιος, Ράγκου Πολυξένη
.
Περιβαλλοντική πολιτική και εκπαίδευση (OCRS440)Ράγκου Πολυξένη
.
Περιφερειακή Ανάπτυξη (OCRS390)Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
.
Πληροφορική - Εφαρμογή πολυμέσων (OCRS367)Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
.
Πολιτική οικονομία (OCRS441)Ράγκου Πολυξένη
.
Τεχνολογία Ξύλου (OCRS443)Φιλίππου Ιωάννης
.
Χημεία και χημικά προϊόντα ξύλου (OCRS442)Φιλίππου Ιωάννης
.