Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Travel journalism, communication and social media (OCRS311)Φανή Γαλατσοπούλου, Κλειώ Κεντερελίδου
.
Γλώσσα και κοινωνία (OCRS227)Πολίτης Περικλής
.
Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί (OCRS313)Παναγιώτου Νικόλαος
.
Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (OCRS105)Καλλίρης Γεώργιος, Δημούλας Χαράλαμπος
.
Νεοελληνικός πολιτισμός (OCRS193)Πασχαλίδης Γρηγόριος
.
Οικονομία των ΜΜΕ (OCRS242)Τσουρβάκας Γεώργιος
.
Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής (OCRS107)Βέγλης Ανδρέας, Ευαγγελία Αβραάμ
.
Τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος (OCRS314)Πολίτης Περικλής
.