Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
European Constitutional Law (OCRS395)Triantafyllia (Lina) Papadopoulou
.
European Human Rights Law (OCRS180)Triantafyllia (Lina) Papadopoulou
.
Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης (OCRS297)Στεργίου Άγγελος
.
Δίκαιο των Ανηλίκων (OCRS268)Πιτσελά Αγγελική
.
Δίκαιο των ΜΜΕ (OCRS120)Μαντζούφας Παναγιώτης
.
Διοικητικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) (OCRS329)Πρεβεδούρου Ευγενία
.
Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο (OCRS480)Πρεβεδούρου Ευγενία
.
Διπλωματική ιστορία (OCRS526)Στεφανίδης Ιωάννης
.
Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο (OCRS271)Πρεβεδούρου Ευγενία
.
Εισαγωγή στο συγκριτικό δίκαιο (OCRS138)Δεληγιάννη - Δημητράκου Χριστίνα
.
Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου (OCRS152)Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη
.
Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι (ΠΠ) (OCRS355)Κυριάκος Κυριαζόπουλος
.
Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ (ΠΠ) (OCRS381)Κυριαζόπουλος Κυριάκος
.
Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου: Συνταγματικό Δίκαιο (OCRS130)Παπαδοπούλου Λίνα
.
Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο (OCRS330)Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά
.
Ιστορία ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου (OCRS520)Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη
.
Ιστορία Θεσμών (OCRS150)Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου Σοφία, Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη,
.
Οικονομικό Ποινικό Δικαίο (OCRS368)Πιτσελά Αγγελική
.
Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι (OCRS358)Κυριάκος Κυριαζόπουλος
.
Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ (OCRS384)Κυριαζόπουλος Κυριάκος
.
Συνταγματικό Δίκαιο - Μέρος Α (OCRS101)Παπαδοπούλου Λίνα
.
Συνταγματικό Δίκαιο - Μέρος Β (OCRS222)Παπαδοπούλου Λίνα
.