Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αθλητικός Τουρισμός (OCRS103)Θεοδωράκης Νικόλαος
.
Ανάλυση βάδισης (OCRS127)Πατίκας Δημήτριος
.
Ανάλυση ισορροπίας και κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης Ι (OCRS128)Πατίκας Δημήτριος
.
Αξιολόγηση και ανάλυση της μυϊκής δύναμης και ισχύος (OCRS170)Πατίκας Δημήτριος
.
Άσκηση και Αποκατάσταση Νευρομυϊκών Προβλημάτων (OCRS169)Πατίκας Δημήτριος
.
Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής (OCRS136)Θεοδωράκης Νικόλαος
.
Λειτουργία και δραστηριότητες κατασκηνώσεων (OCRS133)Θεοδωράκης Νικόλαος
.
Μάρκετινγκ και συμπεριφορά πελατών αναψυχής Ι (OCRS132)Θεοδωράκης Νικόλαος
.
Μάρκετινγκ και συμπεριφορά πελατών αναψυχής ΙΙ (OCRS104)Θεοδωράκης Νικόλαος
.
Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής Ι (OCRS135)Θεοδωράκης Νικόλαος
.
Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ (OCRS102)Θεοδωράκης Νικόλαος
.
Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής (OCRS134)Θεοδωράκης Νικόλαος
.