Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαφήμιση (OCRS166)Μπουτσούκη Χριστίνα
.
Διοίκηση Επιχειρήσεων (OCRS521)Πετρίδου Ευγενία
.
Διοίκηση λιανικού εμπορίου και δικτύου διανομής (OCRS272)Μπουτσούκη Χριστίνα
.
Εισαγωγή στο μάρκετινγκ (OCRS447)Μπουτσούκη Χριστίνα
.
Έρευνα Μάρκετινγκ (OCRS273)Μπουτσούκη Χριστίνα
.
Μάρκετινγκ εξαγωγών (OCRS274)Μπουτσούκη Χριστίνα
.
Μικροοικονομική Ι (OCRS365)Νικόλαος Βαρσακέλης
.
Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (OCRS479)Πετρίδου Ευγενία
.
Στρατηγικό μάρκετινγκ (OCRS167)Μπουτσούκη Χριστίνα
.
Συμπεριφορά Καταναλωτή (OCRS275)Μπουτσούκη Χριστίνα
.