Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Adult Participation in Education and Learning Activities: Issues of Motivation and Access (P1812)Zarifis Georgios
Critical Reflection in Adult Education & Learning: Issues of meaning-making and transformation of human experience (P1811)Zarifis Georgios
Vocational Education and Training: Programme Planning and Assessment (P1808)Zarifis Georgios
Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με εφαρμογές) (OCRS223)Μαυροσκούφης Δημήτριος
.
Ειδική αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία (OCRS302)Παντελιάδου Σουζάνα
.
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (OCRS455)Ζωγραφίδης Γεώργιος
.
Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων Κοινωνικής Έρευνας με την χρήση Η/Υ (OCRS168)Σταμοβλάσης Δημήτριoς
.
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: ζητήματα οργάνωσης και σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (Π1808)Ζαρίφης Γεώργιος
.
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Ζητήματα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με Στόχο την Ανάπτυξη και Βελτίωση των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (OCRS176)Ζαρίφης Γεώργιος
.
Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας (OCRS456)Ζωγραφίδης Γεώργιος
.
Η Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (OCRS160)Χοντολίδου Ελένη
.
Η παιδαγωγική σχέση - αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή (OCRS157)Μπίκος Κωνσταντίνος
.
Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (OCRS126)Φούκας Βασίλειος
.
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (OCRS293)Μπίκος Κωνσταντίνος, Χοντολίδου Ελένη
.
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση - διαπολιτισμικότητα) (OCRS294)Κεσίδου Αναστασία, Μπίκος Κωνσταντίνος, Χοντολίδου Ελένη
.
Ο ρόλος του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων. Ζητήματα νοηματοδότησης και μετασχηματισμού της ανθρώπινης εμπειρίας και ο ρόλος του κριτικοστοχαστικού εκπαιδευτή (OCRS122)Ζαρίφης Γεώργιος
.
Ο ρόλος του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων: ζητήματα νοηματοδότησης και μετασχηματισμού της ανθρώπινης εμπειρίας και ο ρόλος του κριτικοστοχαστικού εκπαιδευτή (Π1811)Ζαρίφης Γεώργιος
.
Π1902- Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες (Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων) (EDLIT144)Stamovlasis Dimitrios
Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (OCRS292)Μπίκος Κωνσταντίνος
.
Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη (OCRS121)Φούκας Βασίλειος
.
Παράγοντες Συμμετοχής Ενηλίκων στην Εκπαίδευση (OCRS481)Ζαρίφης Γεώργιος
.
Παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων στην εκπαίδευση: ζητήματα κινητοποίησης και πρόσβασης σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Π1812)Ζαρίφης Γεώργιος
.
Προβλήματα Βιοηθικής (OCRS276)Ελένη Καλοκαιρινού
.
Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση (OCRS147)Κεσίδου Αναστασία
.
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση & δια βίου μάθηση: θεωρία και πράξη (OCRS175)Ζαρίφης Γεώργιος
.
Συνεχιζόμενη εκπάιδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε.: Θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στα κράτη - μέλη (OCRS399)Ζαρίφης Γεώργιος
.
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση: Θεωρία και Πράξη (Π1807)Ζαρίφης Γεώργιος
Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Το παράδειγμα των σχολείων της Θεσσαλονίκης (OCRS155)Φούκας Βασίλειος
.