Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση Πολιτικού λόγου (OCRS139)Σταυρακάκης Γιάννης
.
Αντικοινοβουλευτισμός και δικτατορίες στην Ελλάδα (OCRS286)Μαρκέτος Σπυρίδων
.
Από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση στο 1848 (OCRS404)Σπύρος Μαρκέτος
.
Διαφωτισμός και διαμόρφωση των πολιτικών ιδεολογιών στην Ελλάδα (OCRS457)Μαρκέτος Σπυρίδων
.
Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική (OCRS229)Παπαγεωργίου Ιωάννης
.
Εισαγωγή στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία (OCRS243)Μαργαρίτης Γεώργιος
.
Η ανασυγκρότηση της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης μεταπολεμικά. Συγκρίσεις με την Ευρώπη (OCRS352)Καβάλα Μαρία
.
Θέματα εφαρμοσμένης πολιτικής ανάλυσης (OCRS317)Χατζηπαντελής Θεόδωρος
.
Ιστορία, Θεωρίες και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης (OCRS230)Παπαγεωργίου Ιωάννης
.
Μαθηματικά στην πολιτική επιστήμη: Εισαγωγή (OCRS376)Χατζηπαντελής Θεόδωρος
.
Ο αντισημιτισμός στον 20ο αιώνα (OCRS366)Καβάλα Μαρία
.
Ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα του 20ου αιώνα (Σοσιαλιστικό Κίνημα και Ιδέες) (OCRS287)Μαρκέτος Σπυρίδων
.
Οι εμφύλιοι πόλεμοι στον σύγχρονο κόσμο (OCRS491)Μαργαρίτης Γεώργιος
.
Ολοκαύτωμα και ιστορική μνήμη (OCRS204)Μαρία Καβάλα
.
Πόλεμος και Πολιτική (OCRS228)Μαργαρίτης Γεώργιος
.
Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OCRS394)Ανδρέου Γεώργιος
.
Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες (OCRS309)Χατζηπαντελής Θεόδωρος
.
Σύγχρονα θέματα διεθνούς πολιτικής (OCRS245)Παπαγεωργίου Ιωάννης
.
Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OCRS397)Ανδρέου Γεώργιος
.