Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ακτομηχανική και Λιμενικά έργα (OCRS425)Κρεστενίτης Ιωάννης, Καραμπάς Θεοφάνης, Λουκογεωργάκη Ευαγγελία
.
Γεωθερμία (OCRS159)Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
.
Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (OCRS462)Νταρακάς Ευθύμιος, Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Μπέλου-Στούπα Αναστασία, Μπαγιουκ Σαμιρ
.
Διαχείριση Υδατικών Πόρων (OCRS488)Θεοδοσίου Νικόλαος, Κολοκυθά Ελπίδα-Κλεάνθη, Μάλλιος Ζήσης
.
Δομικά Υλικά Ι (OCRS178)Οικονόμου Νικόλαος, Ιωάννα Παπαγιάννη, Μαρία Στεφανίδου
.
Ειδικά Θέματα Δομικών Υλικών (OCRS106)Οικονόμου Νικόλαος, Στεφανίδου Μαρία, Μαυρίδου Σοφία
.
Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων (OCRS373)Θεοδοσίου Νικόλαος, Νταρακάς Ευθύμιος, Λατινόπουλος Περικλής
.
Εφαρμογές πληροφορικής σε θέματα πολιτικού μηχανικού (OCRS459)Σέξτος Αναστάσιος, Ζαφειράκου Αντιγόνη, Θεοδοσίου Νικόλαος
.
Παράκτια Τεχνικά Έργα - Υποβρύχια διάθεση υγρών στη θάλασσα (OCRS391)Κρεστενίτης Ιωάννης
.
Παράκτια Ωκεανογραφία (OCRS318)Ιωάννης Κρεστενίτης, Θεοφάνης Καραμπάς
.
Στατιστική (OCRS253)Κουγιουμτζής Δημήτριος - Ζιουτας Γεώργιος
.
Τεχνικές προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές (OCRS322)Αναστάσιος Σέξτος
.
Τεχνική Περιβάλλοντος (OCRS460)Νταρακάς Ευθύμιος, Ζαφειράκου Αντιγόνη
.
Υδραυλική των Υπόγειων Ροών (OCRS179)Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Θεοδοσίου Νικόλαος, Λατινόπουλος Περικλής
.
Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις – Αρδεύσεις (OCRS465)Ζαφειράκου Αντιγόνη
.
Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία (OCRS466)Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Θεοδοσίου Νικόλαος, Τολίκας Δημήτριος
.