Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αναλυτική Φωτογραμμετρία (OCRS280)Γεωργούλα Όλγα
.
Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων (OCRS196)Ευαγγελίδης Χρήστος
.
Αυτοματοποιημένη Χαρτογραφία (OCRS401)Παρασχάκης Ιωάννης, Σαραφίδης Δημήτριος
.
Διαχείριση Υδατικών Πόρων (OCRS197)Ευαγγελίδης Χρήστος
.
Εγγειοβελτιωτικα εργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον (OCRS198)Ευαγγελίδης Χρήστος
.
Ειδικά Θέματα Οδοποιίας και Μεταφορών – Επίλυση Συγκοινωνιακών προβλημάτων με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (OCRS402)Μίντσης Γεώργιος
.
Εισαγωγή στο Πεδίο Βαρύτητας (OCRS374)Τζιαβός Ηλίας, Βέργος Γεώργιος
.
Εφαρμογές πληροφορικής στην τοπογραφία (OCRS119)Τσιούκας Βασίλειος
.
Εφαρμογές στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (OCRS485)Παρασχάκης Ιωάννης, Σαραφίδης Δημήτριος
.
Οδοποιία Ι (OCRS371)Μίντσης Γεώργιος
.
Οδοποιία ΙΙ – Κατασκευή οδών (OCRS372)Μίντσης Γεώργιος,Ταξιλτάρης Χρίστος
.
Οικονομική των μεταφορών (OCRS161)Μπάσμπας Σωκράτης
.
Σχεδίαση με Η/Υ (OCRS117)Παρασχάκης Ιωάννης
.
Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί (OCRS494)Κωτσάκης Χριστόφορος
.
Τοπογραφικές αποτυπώσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων (OCRS195)Τοκμακίδης Κωνσταντίνος
.